top of page

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2017 World environment day

"Connecting People to Nature"

วันสิ่งแวดล้อมโลก-World Environment Day

อาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อนๆอาจจะได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการถอนตัวจาก "ความตกลงปารีส"(Paris Agreement) ;ที่เป็นการกำหนดกฎกติการะหว่างประเทศสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคีในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( climate change), ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ที่ทั่วโลกกำลังโต้แย้งและมีความเห็นต่างจากการตัดสินใจในครั้งนี้

เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า ในช่วงหลายปีมานี้ ปัญหาสภาวะโลกร้อนนั้นมีอยู่จริง และมีการศึกษาเชิงวิชาการมากมายที่ล้วนแล้วแต่ส่งคำเตือนมาว่า วิกฤติสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ กำลังเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ในส่วนความร่วมมือระดับโลกนั้น วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่นานาชาตินำโดยสหประชาชาติกำหนดนโยบายเชิงปฏิบัติในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ร่วมกัน

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 5 มิถุนายน

(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้ตอนท้ายของบทความนี้ค่ะ)

ในปี 2017 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกไว้ว่า

"Connecting People to Nature’, I'm with Nature"

"เชื่อมโยง ผูกพัน มนุษย์กับธรรมชาติ"

#ContigoThailand ขอสนับสนุน ให้เพื่อนๆออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน กลับสู่ระบบธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่วมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนชีวิตให้กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ขอแนะนำกิจกรรมง่ายๆที่ช่วยให้เราได้มีโอกาสกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติร่วมกันค่ะ

1.ออกไปเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะไปเดิน วิ่ง ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะต่างๆ หรือวันหยุดลองหาเวลาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติต่างๆกับครอบครัว

2.ปลดปล่อยชีวิตจากดิจิตอลลงบ้าง

ลองถอดรองเท้า เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้า หรือนั่งพักโดยหยุดกิจกรรมที่ต้องพึ่งเครื่องมือสื่อสารดิจิตอล

ปล่อยวางให้เวลาเดินไปช้าๆ ให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูจิตใจ

3.เดินทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ไปเดินป่า กางเต้นท์ สำรวจสถานที่ใหม่ๆที่อาจจะทำให้เราตระหนักได้ว่า "ธรรมชาติคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่" แล้วเราใช้ทรัพยากรต่างๆหมดอย่างสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่า พฤติกรรมใดที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อจะช่วยรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม ควรจะลองช่วยกันทำ

สิ่งแวดล้อมต้องการการดูแลทุกๆวัน ไม่ใช่เฉพาะวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ วันEarth day

ที่มาที่ไปของวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อ40 ปีที่แล้ว ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระทั่งหยิบยกมาเป็นประเด็นพูดคุยในเวทีนานาชาติ จนมีมติให้จัดประชุมใหญ่เพื่อให้หลายๆ ประเทศมาร่วมหารือ และเป็นภาคีร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต่างเผชิญอยู่เป็นครั้งแรก

ในวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515ในวาระ "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ

"UN Conference on the Human Environment" ที่กรุงสตอกโฮลม์โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ

มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ อีกทั้งยังมีหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน ซึ่งจากการประชุมครั้งนั้นเกิดข้อตกลงร่วมกันให้รัฐบาลแต่ละประเทศจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน และจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
  • Facebook Basic Square
bottom of page